CEO 2015 konferencija, Banja Luka

31 - 31.10.2015.

Kontakt

Doc. dr Saša Petković


Kontakt telefon: +387 51 430 010
E-pošta: info@ceokonferencija.ba

www.ceokonferencija.ba

  • Prijava
  • Jezik
Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab