CEO 2015 konferencija, Banja Luka

31 - 31.10.2015.

Važni datumi

Naziv Datumi
Rok za dostavljanje apstrakta 1.1.1970.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 1.1.1970.
Rok za dostavljanje radova 1.1.1970.
Rok za dostavljanje konačne verzije rada (nakon recenzije) 1.1.1970.
Rok za prijavu učešća 30.10.2015.
Konferencija 31 - 31.10.2015.

  • Prijava
  • Jezik
Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab