CEO 2015 konferencija, Banja Luka

31 - 31.10.2015.

Ekonomski fakultet Univerziteta u SarajevuTrg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
71000 Sarajevo, Federation of Bosnia and Herzegovina , Bosnia and Herzegovina

Telefon: +387 33 275 900
Faks: +387 33 275 994
info@ceokonferencija.com

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu od osnivanja 1952. godine fokusiran je na obrazovanje kreativnih i kvalitetnih stručnjaka i lidera. Danas, Fakultet je prepoznat kao vodeća institucija visokog obrazovanja i oblasti poslovnih i ekonomskih nauka.

Ponosno svoje konkurentske prednosti temelji na privlačenju najboljih i motiviranih studenata koje kroz dodatnu edukaciju afirmiše na proaktivnost, preduzetnost i inovativnost.

Želimo motivisati studente na proakivnost i preduzetnost, podstaći ih da realizuju svoje poslovne ideje. Pozivamo Vas da zajedno ostvarimo ove ciljeve, jer su upravo ti studenti Vaši budući saradnici.

Ekonomski fakultet u Sarajevu je prvi fakultet u Bosni i Hercegovini koji je usvojio i počeo realizovati ECTS kreditni sistem studiranja. Jedini je fakultet u državi koji posjeduje Evropsku akreditaciju EPAS. 

Osim toga, posjeduje i akreditaciju Austrijske agencije za osiguranje kvaliteta – AQA, te je uveden sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2008 standardima. Fakultet je također nagrađen sa EDUNIVERSAL Palmes Certificate, te je jedina obrazovna institucija u BIH koja je članica EFMD-a i AACSB.

  • Prijava
  • Jezik
Copyright © 2021 confOrganiser.com. All rights reserved. | BitLab